Resiliens

Resiliens betyder att man har en förmåga att stå emot svåra livshändelser, klarar av att hantera kriser och kan komma tillbaka och utvecklas under svåra förhållanden. I nylig forskning man har detta studerats bland bröstcancerpatienter. Det visade sig att tre aspekter var viktiga: Att ha agens i sitt eget liv avseende tankar, känslor, hälsa och … Läs mer

Terapeutfaktorn

Vi vet alltmer vad som kännetecknar de psykoterapeuter som lyckas väl med sina behandlingar, vilka egenskaper och förmågor som är betydelsefulla. Det kallas för terapeutfaktorn. Det förmågor som framträder som betydelsefulla är de relationella förmågorna hos terapeuten, förmågan att etablera en trygg, tillitsfull och genuin kontakt. Det är viktigt att terapeuten har en reflekterande förmåga … Läs mer

Krissamtal och självhjälp- hur hanterar vi nya livsbetingelser utifrån covid-19

Vad skyddar oss i svåra skeden av livet? Påfrestande livshändelser och livskriser är en del av livet. Vi råkar ut för det mer eller mindre oförberedda. Det kan vara förluster, separationer, konflikter, svek, sjukdomar, arbetslöshet, katastrofer mm. Coronakrisen drabbar alla, men olika mycket och på olika sätt. Krissamtal Vår motståndskraft och bearbetningsförmåga fungerar olika för … Läs mer

GDPR

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från 25 maj 2018. Den  syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som indirekt eller direkt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddförordningen kompletteras … Läs mer

Välja psykolog eller psykoterapeut

psykolog eller psykoterapeut

På marknaden finns idag en stor mängd terapeuter med varierande utbildning och inriktning. Vem som helst kan kalla sig terapeut. Det är en djungel att hitta rätt i. De psykoterapeutiska metoderna kan vara kraftfulla och därför bör de användas professionellt av personer som genomgått väletablerade och vedertagna utbildningar. Som patient eller klient söker man dessutom … Läs mer