bild-psykoterapi-06

Interpersonell psykoterapi- IPT

I IPT utgår man ifrån att psykiska problem har sitt ursprung i erfarenheter av mellanmänskligt samspel. Personligheten utvecklas bland annat genom medfött temperament och tidiga erfarenheter av relationellt samspel. Psykiska problem bör därför behandlas genom ett arbete med patientens relationella sammanhang.

IPT har främst utvecklats som behandlingsmetod för depression. Den har även visat sig ha god effekt vid bulimi. I IPT fokuserar man på klientens aktuella interpersonella problem och relationer. Psykoterapeuten är följsam, aktiv och samtalen är delvis strukturerade. Syftet är att öka förståelsen för hur psykiska problem och symtom hänger ihop med aktuella relationer. Syftet med IPT är att kunna lösa interpersonella problem och därmed bli fri ifrån symtom. Psykiska symtom uppstår då man befinner sig i problematiska interpersonella sammanhang såsom vid separationer, dödsfall, konflikter mm.

Initialt i IPT identifieras ett problemområde efter en noggrann kartläggning av den relationella omgivningen och betydelsefulla relationer. Därefter väljs ett interpersonellt fokus för terapin: sorg, rollförändring, konflikt eller interpersonella svårigheter.