Slide 1
Välkommen till Psykologkontakt Stockholm

Jag heter Åsa Lindgren och är leg psykolog och leg psykoterapeut.

Åsa Lindgren, psykolog och psykoterapeut i Stockholm, Vasastan

Jag heter Åsa Lindgren är leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi samt handledare i psykoterapi. Jag är även certifierad EMDR-terapeut och handledare i psykoterapi. Jag är ansvarig för verksamheten. Psykologkontakt Stockholm är en mottagning för ungdomar, unga vuxna, vuxna och äldre samt par. Psykologkontakt Stockholm ligger centralt invid Odenplans T-bana. Jag har möjlighet att ta emot dig individuellt, tillsammans med din partner eller annan anhörig. Jag eftersträvar att kunna erbjuda snabb tid. Välkommen att kontakta mig för att boka tid eller ställa frågor. Jag erbjuder även psykoterapeutiska samtal online.

Moderna behandlingsmetoder

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler för psykologer. Jag har möjlighet att erbjuda Dig professionell psykologhjälp och psykoterapi för olika slags psykologiska problem såsom depressiva besvär, ångest, låg självkänsla, skam- och skuldproblematik, trauma, relationssvårigheter, livskris, sorg och konflikter. Jag är utbildad i diagnostik och utredning avseende neuropsykologiska frågeställningar såsom minnes- och koncentrationssvårigheter, ADHD, AST(Aspergerssyndrom) mm.
Jag arbetar med nya och moderna psykoterapeutiska behandlingsmetoder som är vetenskapligt beprövade. Jag använder olika slags behandlingsmetoder beroende på vad problemet är. Ibland är det fördelaktigt att integrera olika metoder. En viss psykoterapeutisk metod passar inte alla personer. Därför är det viktigt att använda sig av flera metoder. Jag arbetar med metoder som har stöd inom psykoterapiforskning. Jag är genom socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut.

Boka en kostnadsfri konsultation.

Jag erbjuder en kostnadsfri konsultation utan skyldighet att gå vidare efter konsultationen om det inte känns rätt för dig.

Psykodynamisk terapi – PDT

PDT

Psykodynamisk terapi – PDT.
Centralt i psykodynamiskterapi är att psykiska symtom har en mening och är möjliga att förstå.

> Läs mer om PDT – Psykodynamisk terapi

Psykologisk behandling med EMDR

EMDR

EMDR är en psykoterapeutisk metod som utvecklats för behandling av olika typer av trauma. Forskningsstudier har visat att metoden är effektiv vid posttraumatisk stress.

> Läs mer om EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

KBT - kognitiv beteendeterapi

KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi är den vanligaste terapiformen i Stockholm inom primärvård och specialistpsykiatri idag.

> Läs mer om KBT – kognitiv beteendeterapi

Mer om Åsa Lindgren, psykolog i Stockholm

Jag har många års yrkeserfarenhet som psykolog inom psykiatri, onkologi, företagshälsovård och näringsliv. Jag har varit yrkesverksam i Stockholm som psykolog, psykoterapeut, handledare och konsult. Jag har arbetat både med kortare och fokuserade samtalskontakter, kristerapier och längre bearbetande psykoterapier. Jag har erfarenhet av kris- och katastrofarbete samt bedömnings- och utredningsarbete. Jag arbetar också med coaching och rådgivning.

> Viktigt att tänka på vid val av psykolog eller psykoterapeut

Psykologisk behandling

Mitt arbetssätt

Psykologisk behandling inleds med ett par samtal där båda parter får möjlighet att orientera sig om problemen, bakgrund, behandlingsmöjlighet, tidsram mm. Därefter tar vi gemensamt ställning till behov av fortsatt behandlingsarbete.
> Läs mer om Psykologisk behandling och psykoterapi

Psykolog med mottagning vid Odenplan

Mottagning i Vasastan, Odenplan

Jag har min verksamhet på Dalagatan 25 i Vasastan nära Odenplans T-bana.
> Till kontaktsidan