Slide 1
Välkommen till Psykologkontakt Stockholm

Jag heter Åsa Lindgren och är leg psykolog och leg psykoterapeut.

Slide 2
Psykologisk behandling och psykoterapi

Omfattande erfarenhet finns av: Depression, ångest, sorg, relationsproblem, trauma, sjukdom.

Slide 3
Vad är EMDR?

EMDR är en psykoterapeutisk metod som utvecklats för behandling av olika typer av trauma.

previous arrow
next arrow

Välkommen till Psykologkontakt, psykolog och psykoterapeut i Stockholm, Vasastan

Jag heter Åsa Lindgren är leg psykolog och leg psykoterapeut samt specialist i psykologisk behandling och psykoterapi och är ansvarig för verksamheten Psykologkontakt Stockholm. Om Du är i behov av psykolog i Stockholm, arbetar jag centralt i Vasastan nära Odenplans T-bana. Jag har möjlighet att ta emot dig individuellt, tillsammans med din partner eller annan anhörig. Jag eftersträvar att kunna erbjuda snabb tid. Välkommen att kontakta mig för att boka tid eller ställa frågor.

Åsa Lindgren psykolog i Stockholm

Jag har många års yrkeserfarenhet som psykolog inom psykiatri, onkologi, företagshälsovård och näringsliv. Jag har varit yrkesverksam i Stockholm som psykolog, psykoterapeut, handledare och konsult. Jag har arbetat både med kortare och fokuserade samtalskontakter, kristerapier och längre bearbetande psykoterapier. Jag har erfarenhet av kris- och katastrofarbete samt bedömnings- och utredningsarbete. Jag arbetar också med coaching och rådgivning.

Jag erbjuder även psykoterapeutiska samtal online. Kontakta mig för mer information gällande det.

Moderna psykoterapeutiska behandlingsmetoder

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler för psykologer. Jag har möjlighet att erbjuda Dig professionell psykologhjälp och psykoterapi för olika slags psykologiska problem såsom depressiva besvär, ångest, låg självkänsla, skam- och skuldproblematik, trauma, relationssvårigheter, livskris, sorg och konflikter. Jag är utbildad i diagnostik och utredning avseende neuropsykologiska frågeställningar såsom minnes- och koncentrationssvårigheter, ADHD, AST(Aspergerssyndrom) mm.
Jag arbetar med nya och moderna psykoterapeutiska behandlingsmetoder som är vetenskapligt beprövade. Jag använder olika slags behandlingsmetoder beroende på vad problemet är. Ibland är det fördelaktigt att integrera olika metoder. En viss psykoterapeutisk metod passar inte alla personer. Därför är det viktigt att använda sig av flera metoder. Jag arbetar med metoder som har stöd inom psykoterapiforskning. Jag är genom socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut.

Jag har ett samarbete med flera försäkringsbolag. Kontakta mig gärna kring detta.

Psykodynamisk terapi – PDT

PDT

Psykodynamisk terapi – PDT.
Centralt i psykodynamiskterapi är att psykiska symtom har en mening och är möjliga att förstå.

>Läs mer om PDT – Psykodynamisk terapi

EMDR

EMDR är en psykoterapeutisk metod som utvecklats för behandling av olika typer av trauma. Forskningsstudier har visat att metoden är effektiv vid posttraumatisk stress.

> Läs mer om EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

KBT läs mer

KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi är den vanligaste terapiformen i Stockholm inom primärvård och specialistpsykiatri idag.

> Läs mer om KBT – kognitiv beteendeterapi

Klicka här för att läsa hur Psykologkontakt Stockholm behandlar personuppgifter enligt GDPR

Viktigt att tänka på vid val av psykolog eller psykoterapeut

Psykologisk behandling

Mitt arbetssätt

Psykologisk behandling inleds med ett par samtal där båda parter får möjlighet att orientera sig om problemen, bakgrund, behandlingsmöjlighet, tidsram mm. Därefter tar vi gemensamt ställning till behov av fortsatt behandlingsarbete.
>Läs mer om Psykologisk behandling och psykoterapi

Karta

Mottagning i Vasastan, Odenplan

Jag har min verksamhet på Dalagatan 25 i Vasastan nära Odenplans T-bana.
> Till kontaktsidan