Krissamtal och självhjälp- hur hanterar vi nya livsbetingelser utifrån covid-19

Vad skyddar oss i svåra skeden av livet? Påfrestande livshändelser och livskriser är en del av livet. Vi råkar ut för det mer eller mindre oförberedda. Det kan vara förluster, separationer, konflikter, svek, sjukdomar, arbetslöshet, katastrofer mm. Coronakrisen drabbar alla, men olika mycket och på olika sätt. Krissamtal Vår motståndskraft och bearbetningsförmåga fungerar olika för … Läs mer

GDPR

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från 25 maj 2018. Den  syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som indirekt eller direkt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddförordningen kompletteras … Läs mer

Välja psykolog eller psykoterapeut

psykolog eller psykoterapeut

På marknaden finns idag en stor mängd terapeuter med varierande utbildning och inriktning. Vem som helst kan kalla sig terapeut. Det är en djungel att hitta rätt i. De psykoterapeutiska metoderna kan vara kraftfulla och därför bör de användas professionellt av personer som genomgått väletablerade och vedertagna utbildningar. Som patient eller klient söker man dessutom … Läs mer