Stark evidens för PDT, psykodynamisk psykoterapi

Det finns flera evidensbaserade metoder inom klinisk psykologi och psykoterapi. Ingen metod passar och är hjälpsam för alla individer. Just i den här omfattande studien har fokus varit PDT, psykodynamisk terapi. I en aktuell, större systematisk umbrella review studerade man PDT för vuxna med mental ohälsa utifrån samma evidenssystem som socialstyrelsen använder. Urvalet var de … Läs mer

Mottagning för avdiagnostisering

Det har hittills varit svårt att få sin diagnos omprövad. Därför är det intressant att det nu finns en mottagning som är inriktad på det. Landets första mottagning för diagnostisk omprövning finns i Malmö. Om man inte längre kan identifiera sig med sin ADHD- eller Autismdiagnos är det möjligt att vända sig dit för att … Läs mer

Flera strängar på sin lyra; Integrativ psykoterapi, Unified Psychotherapy

En behandlingsinriktning som får alltmer uppmärksamhet, och som man kan tycka är självklar är Integrativ psykoterapi. Alltmer talar för att det är positivt att som psykolog och psykoterapeut kunna erbjuda flera terapeutiska metoder och anpassa dessa till individen. Människan är en komplex helhet och som psykolog och psykoterapeut bör man vara flexibel och ta i … Läs mer

Resiliens

Resiliens betyder att man har en förmåga att stå emot svåra livshändelser, klarar av att hantera kriser och kan komma tillbaka och utvecklas under svåra förhållanden. I nylig forskning man har detta studerats bland bröstcancerpatienter. Det visade sig att tre aspekter var viktiga: Att ha agens i sitt eget liv avseende tankar, känslor, hälsa och … Läs mer

Terapeutfaktorn

Vi vet alltmer vad som kännetecknar de psykoterapeuter som lyckas väl med sina behandlingar, vilka egenskaper och förmågor som är betydelsefulla. Det kallas för terapeutfaktorn. Det förmågor som framträder som betydelsefulla är de relationella förmågorna hos terapeuten, förmågan att etablera en trygg, tillitsfull och genuin kontakt. Det är viktigt att terapeuten har en reflekterande förmåga … Läs mer

Krissamtal och självhjälp- hur hanterar vi nya livsbetingelser utifrån covid-19

Vad skyddar oss i svåra skeden av livet? Påfrestande livshändelser och livskriser är en del av livet. Vi råkar ut för det mer eller mindre oförberedda. Det kan vara förluster, separationer, konflikter, svek, sjukdomar, arbetslöshet, katastrofer mm. Coronakrisen drabbar alla, men olika mycket och på olika sätt. Krissamtal Vår motståndskraft och bearbetningsförmåga fungerar olika för … Läs mer

Välja psykolog eller psykoterapeut

psykolog eller psykoterapeut

På marknaden finns idag en stor mängd terapeuter med varierande utbildning och inriktning. Vem som helst kan kalla sig terapeut. Det är en djungel att hitta rätt i. De psykoterapeutiska metoderna kan vara kraftfulla och därför bör de användas professionellt av personer som genomgått väletablerade och vedertagna utbildningar. Som patient eller klient söker man dessutom … Läs mer