KBT, kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi – KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi är den vanligaste terapiformen i Stockholm inom primärvård och specialistpsykiatri idag. Den är användbar vid väl avgränsade problem och är inriktad på och utgår ifrån de psykiska symtomen och beteenden i vid bemärkelse. Man arbetar utifrån att det finns både inre och yttre beteenden som måste förändras genom exponering och inlärning. Ett inre beteende kan vara negativa tankar, tvångstankar eller perfektionism.

KBT är en strukturerad metod där man ofta använder sig av scheman, formulär och hemuppgifter. En viktig utgångspunkt är arbetet med beteende, som uppstår i relation till omgivningen. Begreppet beteende har en vid betydelse inom KBT och inbegriper tankar, känslor, vanor, fysiologiska reaktioner. Man ser beteendet som inlärt, i direkt relation till omgivningen och som är möjligt att påverka. Genom att arbeta med och förändra dysfunktionella beteenden avser man även att förändra emotionella aspekter inom människan.

Psykoterapeuten i KBT är aktiv och tydlig och man arbetar mot en tydlig målsättning. Fokus är på nuet och framtiden. Tillsammans gör man en beteendeanalys för att kartlägga individen i relation till omgivningen. Därefter formuleras en plan och man arbetar beroende på problemformulering med psykoedukation, beteendeaktivering, exponeringsövningar och tanke-känsla-handlings schema. Klienten är aktiv genom att även utanför sessionerna arbeta med hemuppgifter, registrera tankar och beteenden samt träna med färdighetsuppgifter.