Mottagning för avdiagnostisering

Det har hittills varit svårt att få sin diagnos omprövad. Därför är det intressant att det nu finns en mottagning som är inriktad på det. Landets första mottagning för diagnostisk omprövning finns i Malmö. Om man inte längre kan identifiera sig med sin ADHD- eller Autismdiagnos är det möjligt att vända sig dit för att få den omprövad. Det är ofta ett lidande att inte kunna känna igen sig i sin diagnos. Cirka 10% av de personer som fick sin diagnos under barndomen uppfyller inte längre kriterierna för den.

(Psykologtidningen nr 5 2023)