Välja psykolog eller psykoterapeut

På marknaden finns idag en stor mängd terapeuter med varierande utbildning och inriktning. Vem som helst kan kalla sig terapeut. Det är en djungel att hitta rätt i. De psykoterapeutiska metoderna kan vara kraftfulla och därför bör de användas professionellt av personer som genomgått väletablerade och vedertagna utbildningar. Som patient eller klient söker man dessutom hjälp i ett utsatt läge och är i och med det särskilt sårbar. I dagspressen framkommer att människor ibland mått sämre av den terapeutiska behandling de fått.

I Stockholm finns flest yrkesverksamma psykologer i Sverige. Det är även i Stockholm som största antalet utbildar sig till psykolog. Det finns psykologer verksamma i hela Stockholm från kranskommuner till innerstaden. Flertalet olika inriktningar finns såsom PDT, ISTDP KBT, ACT, EMDR mm.

För att få kalla sig psykolog eller psykoterapeut inom hälso- och sjukvårdens område krävs legitimation som utfärdats av socialstyrelsen. Som legitimerad psykolog eller psykoterapeut är man skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen och förväntas använda såväl beprövade metoder och som vetenskapliga. En legitimerad psykolog eller psykoterapeut verkar under tystnadsplikt. Om man upplever sig felbehandlad av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut kan man anmäla det till Socialstyrelsen. Alla som bedriver sjuk-och hälsovård lyder under vissa krav.

Går man till en terapeut som inte är legitimerad kan man inte göra en anmälan om man upplever sig felbehandlad. Terapeuten verkar inte under lagen om tystnadsplikt. En auktoriserad, certifierad, diplomerad eller ackrediterad terapeut är inte detsamma som en legitimerad psykoterapeut.

Psykologutbildningen är en femårig universitetsutbildning som innehåller en grundläggande psykoterapeututbildning. Efter utbildningen genomförs en obligatorisk, ettårig praktisk tjänstgörings period PTP, som vid godkännande leder till legitimation som psykolog. Legitimationen erhålls av socialstyrelsen.

Psykologutbildning finns i många städer i Sverige. Det finns två lärosäten i Stockholm, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Det är en gedigen grund om man senare väljer att vidareutbilda sig till psykoterapeut. Som legitimerad psykolog kan man efter tre års yrkesutövning vidareutbilda sig till leg psykoterapeut, vilket är en deltids utbildning under tre år. Legitimationen erhålls av socialstyrelsen. Att vara legitimerad psykolog och psykoterapeut är en säkerhet och trygghet för klienten då man lyder under flera lagar såsom Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen mm.  Det finns även ett etiskt regelverk att följa.

Även andra yrkesgrupper som skötare, sjuksköterska, tandläkare, sjukgymnast, förskolelärare kan utbilda sig till psykoterapeut. Man har dock då en helt annan grundutbildning att utgå ifrån i det psykoterapeutiska arbetet.

När man står i begrepp att välja psykolog och psykoterapeut är det vanligt att man känner sig vilsen och osäker. För att få väl beprövad och vetenskapligt evidensbaserad psykoterapeutisk behandling och dessutom vara skyddad av hälso- och sjukvårdslagen är det fördelaktigt och betryggande att söka en person med väldokumenterad utbildning inom psykologi och psykoterapi.