Flera strängar på sin lyra; Integrativ psykoterapi, Unified Psychotherapy

En behandlingsinriktning som får alltmer uppmärksamhet, och som man kan tycka är självklar är Integrativ psykoterapi. Alltmer talar för att det är positivt att som psykolog och psykoterapeut kunna erbjuda flera terapeutiska metoder och anpassa dessa till individen. Människan är en komplex helhet och som psykolog och psykoterapeut bör man vara flexibel och ta i beaktande individens livserfarenheter, relationsmönster, familjesystem, socio-kulturella system, biologi och fysiska hälsa samt intrapsykiska processer.

(A Holistic Model of Psychological Functioning. Jeff E. Harris 2023)