Resiliens

Resiliens betyder att man har en förmåga att stå emot svåra livshändelser, klarar av att hantera kriser och kan komma tillbaka och utvecklas under svåra förhållanden. I nylig forskning man har detta studerats bland bröstcancerpatienter. Det visade sig att tre aspekter var viktiga: Att ha agens i sitt eget liv avseende tankar, känslor, hälsa och … Läs mer

Terapeutfaktorn

Vi vet alltmer vad som kännetecknar de psykoterapeuter som lyckas väl med sina behandlingar, vilka egenskaper och förmågor som är betydelsefulla. Det kallas för terapeutfaktorn. Det förmågor som framträder som betydelsefulla är de relationella förmågorna hos terapeuten, förmågan att etablera en trygg, tillitsfull och genuin kontakt. Det är viktigt att terapeuten har en reflekterande förmåga … Läs mer