EMDR - Åsa Lindgren

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Vad är EMDR?

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en psykoterapeutisk metod som utvecklats för behandling av olika typer av trauma. Forskningsstudier har visat att metoden är effektiv vid posttraumatisk stress. Det kan handla om såväl fysiska som psykiska kränkningar, övergrepp, plötsliga dödsfall, överfall, olyckor mm. Traumatisering leder ofta till känslotillstånd såsom tex skam, skuld, ångest, nedstämdhet och bristande självkänsla. Ett trauma kan också göra sig påmint genom mardrömmar, överväldigande känslor och känslomässig avstängdhet.

Vad gör EMDR?

EMDR syftar till att känslomässigt avladda traumat. Det betyder att traumat blir möjligt att tala om och tänka på, utan en negativ självuppfattning och utan att plågsamma affekter uppstår.

Metoden för EMDR – behandling

Tillsammans går vi noggrant igenom bakgrunden till svårigheterna och dina förutsättningar att arbeta med EMDR.Om bedömningen är att metoden är lämplig och kan vara till hjälp fortskrider förberedelserna. Själva bearbetningen av händelsen sker med hjälp av ögonrörelser. Du sitter mittemot mig och blir ombedd att följa mina mina fingrar. Efter ett antal ögonrörelser blir du uppmanad att ta paus och berätta vad som kommer för dig. På liknande sätt fortsätter arbetet(). Vanligtvis uppstår nya associationer, tankar och känslor. Genom skattningar uppmärksammas om obehaget minskar. Vi använder även skattningar i EMDR för att arbeta med den negativa självuppfattningen. Det finns flera sätt att hantera de känslor som väcks i EMDR. Det finns lugnande och trygghetsstärkande övningar och det finns säkerhetskontroller.

Hur lång tid tar en behandling?

En EMDR behandling kan vara klar efter 2- 8 sessioner. Den kan också vara en integrerad del i en längre psykoterapi.