Resiliens

Resiliens betyder att man har en förmåga att stå emot svåra livshändelser, klarar av att hantera kriser och kan komma tillbaka och utvecklas under svåra förhållanden. I nylig forskning man har detta studerats bland bröstcancerpatienter. Det visade sig att tre aspekter var viktiga:

Att ha agens i sitt eget liv avseende tankar, känslor, hälsa och behandling.

Att uppfatta cancern som ett avslutat kapital istället för att se den som något konstant.

Att ha nära, betydelsefulla relationer.

Velickovic, K.  Återhämtning från bröstcancer. Avhandling, Lunds universitet, 2022